VH-22

Voltage: ~220V 50Hz
Power: 6.6kW
Size(cm): 92X73X71

Sản phẩm liên quan