VH-33

Voltage: 3N~380V 50Hz
Power: 10.2kW
Size(cm): 92X73X109

Sản phẩm liên quan