Cách thức thanh toán

Thanh toán an toàn qua hai hình thức:

1.   Thanh toán trực tiếp:

    - Khi Quý khách xem hàng và mua hàng trực tiếp và thanh toán bằng tiền mặt tại An Phú Vinh.

    - Quý khách thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân viên giao vận, sau khi kiểm tra và nhận hàng.

2.  Thanh toán chuyển khoản:

    - Áp dụng với những đơn hàng mà Khách hàng ở xa không thanh toán trực tiếp, Quý khách thanh toán bằng chuyển khoản.

      Quý khách liên hệ Đ​iện thoại: 0968.993.860 để biết thông tin chuyển khoản

  - Sau khi có thông tin của tài khoản Quý khách tiến hành Chuyển khoản cho An Phú Vinh Ví dụ:
Tên người mua hàng: Nguyễn Văn A
Nội dung chuyển khoản: Mua máy thái thịt E250
  - Khi có thông báo chuyển tiền của Quý khách, chúng tôi sẽ thông báo xác nhận thanh toán bằng tin nhắn hoặc liên hệ trực tiếp với Quý khách qua điện thoại và thống nhất phương án giao hàng cho Khách hàng thuận tiện nhất.