Máy bào đá (xay đá)

Kích thước:                    400*180*310mm

Điện áp sử dụng:          220V/50Hz

Công xuất:                      120W

Năng xuất:                      65kg/h

Sản phẩm liên quan