Bếp Điện Từ Đôi Xào Trực Tiếp
- Chất Liệu Inox
- Có vòi lấy nước tiện dụng
- Kích Thước: 2200x1150x800/400mm
- Công suất: 30KW / 380VAC x 2
- Chảo xào trực tiếp Phi 800mm
- Bảo Hành 12 Tháng   

Bếp Điện Từ Đôi Xào Trực Tiếp
- Chất Liệu Inox
- Có vòi lấy nước tiện dụng
- Kích Thước: 2200x1150x800/400mm
- Công suất: 30KW / 380VAC x 2
- Chảo xào trực tiếp Phi 800mm
- Bảo Hành 12 Tháng   

Sản phẩm liên quan