Bếp Á Đơn Điện Từ
- Chất Liệu Inox
- Kích Thước: 800x900x800/400mm
- Công suất: 15KW / 380VAC
- Mặt Kính Lõm Phi 370mm
- Bảo Hành 12 Tháng

Bếp Á Đơn Điện Từ
- Chất Liệu Inox
- Kích Thước: 800x900x800/400mm
- Công suất: 15KW / 380VAC
- Mặt Kính Lõm Phi 370mm
- Bảo Hành 12 Tháng

Sản phẩm liên quan