VH-36

Voltage: 3N~380V 50Hz
Power: 19.8kW
Size(cm): 122X84X156

Sản phẩm liên quan