VH-11

Voltage: ~220V 50Hz
Power: 4.8kW
Size(cm): 92X72X40

Sản phẩm liên quan