VH-39

Voltage: 3N~380V 50Hz
Power: 27kW
Size(cm): 165X84X156

Sản phẩm liên quan