VH-24

Voltage: 3N~380V 50Hz
Power: 13.2kW
Size(cm): 122X84X121

Sản phẩm liên quan