VH-12

Voltage: ~220V 50Hz
Power: 6.6kW
Size(cm): 122X74X44

Sản phẩm liên quan