Bếp Á Đơn Họng Đất Quạt Thổi
   
       - Chất Liệu Inox
       - Kích thước: 
1000x900x800 (mm)
       - Quạt thổi: 1 (chiếc) x250w 
       - Đường kính họng: 400 (mm) 
       - Họng đất chịu nhiệt cao
       - Chân cân chỉnh chiều cao

Bếp Á Đơn Họng Đất Quạt Thổi
   
       - Chất Liệu Inox
       - Kích thước: 
1000x900x800 (mm)
       - Quạt thổi: 1 (chiếc) x250w 
       - Đường kính họng: 400 (mm) 
       - Họng đất chịu nhiệt cao
       - Chân cân chỉnh chiều cao

Sản phẩm liên quan