Bếp Á 3 Họng Gang
- Đánh lửa Magneto
- Chất liệu Inox
- Họng gang nguyên khối
- Kích thước: 1800x900x(800+350)
- Trọng lượng 100Kg
- BH 12 Tháng

Bếp Á 3 Họng Gang
- Đánh lửa Magneto
- Chất liệu Inox
- Họng gang nguyên khối
- Kích thước: 1800x900x(800+350)
- Trọng lượng 100Kg
- BH 12 Tháng

Sản phẩm liên quan