Bếp Hầm Đôi
   

- Đánh lửa Magneto
- Chất liệu Inox
- Họng Kiềng gang nguyên khối
- Quạt thổi tăng áp 220v/ 180W / Không quạt
- Vòi lấy nước tiện dụng
- Kích thước: 1400x800x500/500mm
- Trọng lượng 100Kg
- BH 12 Tháng

Bếp Hầm Đôi
   

- Đánh lửa Magneto
- Chất liệu Inox
- Họng Kiềng gang nguyên khối
- Quạt thổi tăng áp 220v/ 180W / Không quạt
- Vòi lấy nước tiện dụng
- Kích thước: 1400x800x500/500mm
- Trọng lượng 100Kg
- BH 12 Tháng

Sản phẩm liên quan