Bếp Á Đôi Họng Gang 1 Bầu Nước
- Đánh lửa Magneto
- Chất liệu Inox
- Họng gang nguyên khối
- Vòi lấy nước và 1 bầu nước tiện dụng
- Kích thước: 1500x900x(800+350)
- Trọng lượng 75Kg
- BH 12 Tháng

Bếp Á Đôi Họng Gang 1 Bầu Nước
- Đánh lửa Magneto
- Chất liệu Inox
- Họng gang nguyên khối
- Vòi lấy nước và 1 bầu nước tiện dụng
- Kích thước: 1500x900x(800+350)
- Trọng lượng 75Kg
- BH 12 Tháng

Sản phẩm liên quan