Bếp Hầm Điện Từ Đôi
- Chất Liệu Inox
- Có vòi lấy nước tiện dụng
- Kích Thước: 1200x800x550/1200mm
- Công suất: 15KW / 380VAC x 2
- Mặt kính phẳng Phi 425mm
- Bảo Hành 12 Tháng   
 

Bếp Hầm Điện Từ Đôi
- Chất Liệu Inox
- Có vòi lấy nước tiện dụng
- Kích Thước: 1200x800x550/1200mm
- Công suất: 15KW / 380VAC x 2
- Mặt kính phẳng Phi 425mm
- Bảo Hành 12 Tháng   

Sản phẩm liên quan